www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 17 người

Lượt truy cập: 1321416
Untitled-1

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên

Báo cáo kế toán 2011
Ngày 28/10/2011
Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo kế toán quý 3 năm 2011 đã được kiểm duyệt
 
Báo cáo thường niên - 2008
Ngày 10/09/2009
Trong năm Ban điều hành công ty đã nỗ lực, đoàn kết tạo lập lên một khối  đoàn kết của tập thể CBCNV trong Công ty để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả  các chỉ tiêu kế hoạch năm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
Báo cáo thường niên - 2007
Ngày 10/09/2009
Năm 2007 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do vốn kinh doanh cao hơn vốn điều lệ khoảng hai lần, đó là nguyên nhân chính gây thiếu vốn kinh doanh; do giá nguyên vật liệu chính tăng nhanh và khan hiểm